slide
Read More

En god nettside – her bør du begynne

slide
Read More

Store foretak og deres suksess

slide
Read More

Hva er hemmelighet bak vellykkede bedrifter?

slide
Read More

Din hjemmesides betydning for firmaet ditt

Når bør man ekspandere?

Det kan være både fordeler og ulemper ved å utvide en bedrift. Man må ikke bare evaluere hvordan det skal finansieres, på hvilken måte bedriften skal ekspanderes eller hvor, men timing er også et viktig aspekt.

Det kan være flere indikatorer for når bedriften burde utvides. Dersom man ikke klarer å gjennomføre oppgavene og arbeidet i bedriften selv, kan det være på tide med en vurdering av hvordan bedriften drives. Kanskje må det ansettes flere folk, utvidelse av lokalet eller oppdatering av utstyr. En annen indikator er dersom de ansatte ikke klarer å tilfredsstille kundens behov, på grunn av mangel på tid eller bemanning. I tillegg kan økt konkurranse og endringer i bransjen, enten ved at flere bedrifter entrer markedet eller at andre bedrifter ekspanderer, føre til press på bedriften din. Andre situasjoner hvor det kan være lurt å ekspandere, er dersom det skjer endringer i offentlige reguleringer, økt produksjon og etterspørsel, eller at man er klar for å ekspandere internasjonalt. Det er viktig å ikke utvide for fort eller for sent. Det er derfor lurt å lage en strategiplan og evaluere situasjonene etter hvert som de kommer. Forhør deg også med andre bedrifter med erfaring, for råd og hjelp.