slide
Read More

En god nettside – her bør du begynne

slide
Read More

Store foretak og deres suksess

slide
Read More

Hva er hemmelighet bak vellykkede bedrifter?

slide
Read More

Din hjemmesides betydning for firmaet ditt

Bedriftsøkonomi

I alle bedrifter er det viktig å ha oversikt over den økonomiske situasjonen til enhver tid. I bedriftsøkonomi ser man på inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskap brukes til å vurdere den økonomiske situasjonen til regnskapsprosjektet og det er viktig å forstå detaljene rundt hvordan hovedbudsjettene utarbeides og henger sammen.

Det er to begreper som står i fokus. Det første er balanse. Dette viser hvordan den økonomiske situasjonen er akkurat nå. Det andre er resultatet, hvilket handler om den økonomiske utviklingen over tid og hvorvidt organisasjonen er lønnsom og bærekraftig. I tillegg går bedriftsøkonomi ut på foretaksfinansiering, operasjonsanalyse, økonomisk styring, foretaksteori og organisasjonsteori. Økonomi og regnskapsstyring er viktig i nesten alle bransjer og yrker, og fagområdet skal gi kunnskap om beslutninger innenfor både private og offentlige organisasjoner. Det er ikke alle som har nok kunnskap til å kunne ha fullstendig kontroll på økonomistyringen. Derfor er det viktig å ha i hvert fall én ansvarlig person med utdannelse og god forståelse for styringsverktøyene og internregnskap, som kan styre økonomien. Så trenger man i tillegg finansregnskap, noe som skatteetaten skal ha. Kunnskap om bedriftsøkonomi er nødvendig for å oppnå organisasjonens mål på en etisk og juridisk forsvarlig måte, og som samtidig maksimerer bedriftens nytte.